Oppgaven

Sykkel

Nå som du har lært å kjenne begrepene kreativ tenking og idèutvikling skal du ta dem med deg videre, og bruke det du har lært, i en større oppgave;
Du skal lage (i 3D) din egen KREATIVE SYKKEL.

Din utfordring blir derfor å fabulere, la deg inspirere, tøye grenser og begrep –  tenke nytt og annerledes! Hvor sprø kan du være? Hvor langt fra utgangspunktet kan du gå, samtidig som at det du kommer frem til fremdeles kan kalles en sykkel? Svarene på disse spørsmålene er opp til deg!

Du kan begynne å jobbe med noen av idé-myldringsprosessene vi allerede har vært innom;

- avskrellingsprinsippet, hvor du etter å ha skrevet ned alt som har med en sykkel å gjøre, prøver å ta bort ett og ett stikkord, slik at det du til slutt sitter igjen med på ett vis definerer essensen av sykkelen – altså; hva som egentlig gjør en sykkel til en sykkel.
- brainstorming, et gruppearbeid der alle deltar med mange og ville ideer uten at en kritiserer. En velges som referent.
- lineær assosiering, hvor ett ord får deg til å tenke på et annet, som igjen får deg til å tenke på et tredje: (BRUS > chips > lørdag > skolefri > ferie > reising, og så videre…)
- kaotisk assosiering (mindmap), hvor du setter ett ord midt på arket og skriver deretter ned alle ordene, tegningene, symbolene eller bildene du kommer på i forbindelse med dette, helt usystematisk, som i en fri flyt – en hjernestorm
- kombinasjoner, to kjente ting som normalt ikke har noe med hverandre å gjøre, kombineres for å skape noe nytt.
- Skjema med funksjoner, lag et skjema der en fyller ut i fellesskap kolonnene for: ”Bruker”, ”Anledning”, ”Laget av/materiale” og ”Hvorfor”. Finn på sprø ord å fylle inn slik at kombinasjonene blir rare.

Deretter kan det være lurt å fabulere, og stille deg selv spørsmål omkring sykkelen…Er en moped en sykkel? Hva brukes sykler til? Fest? Hverdag? Sport? Fritid? Kos? Sykkel for venner? Sykkel for fiender? Sykkel for utsulta andrikker? Sykkel for husløse meitemarker? Sykkel for aldrende nebbdyr? Still deg selv mange slike spørsmål, og husk: det fins ingen fasitsvar.

Jobb med ideskisser, mange skisser, og noter ned tankene du gjør deg underveis, etter hvert som du tegner.  Når du vet hvordan din sykkel skal være, lager du en litt grundigere presentasjonsskisse før du setter i gang med å lage selve sykkelen.
Ta vare på alle skissene, fargeprøvene, og materialtestene, for i denne oppgaven er PROSESSEN like viktig som det endelige produktet!

I tillegg til sykkelen skal du nemlig levere en plakat som viser prosessen du har vært gjennom. Du får utdelt et format som skal brukes på høykant. Husk at plakaten skal visuelt henge sammen med produktet og vise hele prosessen, fra idè til ferdig produkt.
Gi sykkelen et navn.

MATERIAL: Metall og i tillegg hva som helst(ull, plast, tre, cernit, gummi, pels osv)
STØRRELSE :  Ca 30 cm i høyde/bredde
KOMPETANSEMÅL:
Teikning, konstruksjon og modellar
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

·      teikne og formidle idear og illustrere tekst
·      dokumentere og vurdere eigne prosessar frå idé til ferdig biletuttrykk
Form og materiale
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

·      bruke sentrale komposisjonsprinsipp og verkemiddel i arbeid med skulptur og installasjon
·      bruke varierte materiale, reiskapar og teknikkar i arbeid med tredimensjonal form
DEADLINE :  Sykkel og plakat leveres fredag 23.september 2011

Sett i gang; vær kreativ, vågal, oppfinnsom og litt gal! Lykke til!


Evelyn og Brit Iren

 


Syklene er fotografert av elevene i Trykk og foto. Se flere fotoarbeid ved å gå til denne bloggen: http://vaagen2sf1112.blogspot.com/ 

Etterpå ble alle syklene og prosessplakatene stillt ut på Vitenfabrikken i Sandnes som er en del av Jærmuseet: http://www.jaermuseet.no/anlegga-vare/vitenfabrikken/nyheter-fra-vitenfabrikken/611-utstilling-kreative-sykler

Se artikkelen om kreativitesprosjektet på webutgaven av Stavanger Aftenblad her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/sandnes/Nansens-sykler-og-30-kreative-doninger-i-Sandnes-2873843.html 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar