mandag 26. september 2011

Jordnær


Bakgrunn for Jordnær:
For et mer miljøvennlig klode må samfunnet og ikke minst jordbruket endre seg. Traktorer som spyr ut klimaskadelige gasser er et problem for den miljøbevisste bonden. Han kan gå økologisk, men ikke bli kvitt traktoren. Til nå! Jordnær er en sykkelkreasjon som skal endre på dette. Med muskelkraft skal jordet ploges. Dette blir selvsagt hardt fysisk, men jeg tror at i lengden vil dette gi resultater for folkehelsen. Fedme er et økende problem, mitt forslag skal endre på dette. Istedenfor allmenn verneplikt vil jeg innføre allmenn plogeplikt. Hver høst skal hver og en av Norges befolkning bruke Jordnær til å ploge et jorde. Flere kan jobbe sammen på en åker og skape flere fordeler for samfunnet vårt. Jordbruket blir miljøvennlig, befolkningen får seg en god trim, og bonden får en lettere hverdag. Selvsagt ville dette ikke fungert i virkeligheten, med egen muskelkraft vil en ikke klart å ploge et helt jorde. Hjulet ville gravd seg ned i jorden før du beveger deg. Men det er en fin tanke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar